Liikumisaasta 2023
Bootstrap Slider
 • Sisekorraeeskiri •  1. ÜLDINFO

  1.1 Spordihallis võib harjutada ainult puhastes sisespordijalatsites.
  1.2 Treenerid ja kohtunikud võivad viibida erinevates saalides ainult vahetusjalatsites. 
  1.3 Pealtvaatajad võivad viibida ainult tribüünidel.
  1.4 Tribüünile ja abiruumidesse palume mitte tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid. 
  1.5 Spordihallis on suitsetamine ja alkoholi tarbimine rangelt keelatud! 
  1.6 Valveta jäetud isiklike esemete eest SA Paide Spordikeskus ei vastuta. 

  1.7 Administraatori käest saate informatsiooni spordihallis toimuva kohta,  pileti ja vajalikud võtmed.

  1.8 Piletite müük ja sissepääs lõpeb 1 tund enne E-Piim Spordihalli sulgemist.

  1.9 Enne väljumist tagasta võtmed administraatorile.

  1.10 Jalgrattad lukustada maja ees olevasse jalgrattaparklasse. 

  2. SPORDISAALID
  2.1 Spordisaale võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel. 
  2.2 Treeningrühma liikmed pääsevad spordihalli 15 minutit enne tunni algust. 
  2.3 Treeningrühma treeningu lõpetab treener vastavalt tunniplaanile. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid spordisaalid ja olmeruumid õigeaegselt. 
  2.4 Treeninginventari saab allkirja vastu spordihalli töötajatelt laenutada treener, kes vastutab ka vahendite heaperemeheliku kasutamise ja tagastamise eest. Väljastatud inventar tagastatakse  ainult spordihalli töötajale.
  2.5 Inventari lõhkumisel kaasneb kasutajale materiaalne vastutus. 
  2.6 Spordihalli kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik. 
  2.7 Spordisaal ja inventar tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada, vajadusel lukustada. 

  3. MANEEŽ

  3.1 Naelkingade jalgapanek toimub ainult maneežis olles. 
  3.2 Naelkingade naelte lubatud max pikkus on 6 mm. 
  3.3 Naelkingadega tribüünil, olmeruumides, pallisaalis, väikeses saalis ja jõusaalis viibimine on keelatud! 
  3.4 Tervisesportlastel palume jälgida, et oma tegevusega ei häiritaks treeningrühmade tööd.

  3.5 Maneežis kaugust hüpates on keelatud samades jalanõudes sisenemine spordisaalidesse.

  3.6 Maneežis treenides tuleb asetada tõkkepuud riietusruumide uste ette, vältimaks kokkupõrget riietusruumidest väljujatega.

   

  4. JÕUSAAL 
  4.1 Jõusaali võivad kasutada treeningrühmad ja üksikisikud tasudes selle eest hinnakirja alusel.
  4.2 Jõusaali kasutajal on õigus kasutada ka maneeži.
  4.3 Pärast treeningut tuleb kasutatud vahendid asetada  tagasi selleks ettenähtud kohtadele.
  4.4 Alla 15 a. lapsed lubatakse jõusaali koos treeneri või lapsevanemaga, kes vastutab nende ohutuse eest.

  4.5 Jõusaalipääse kehtib 2 tundi.

  4.6 Treeningul on kliendil kaasas oma rätik, vältimaks higi sattumist masinatele.

   

  5.TULETÕRJERONIMISSEIN

  5.1 Tuletõrjeronimisseina kasutamine toimub ainult kokkulepitud aegadel ja vastava kvalifikatsiooni saanud õpetajate või treenerite juhendamisel.

  6. ÜRITUSED

  6.1 Ürituste läbiviimiseks sõlmivad ürituse korraldaja ja SA Paide Spordikeskus kirjaliku lepingu.

  6.2 Ürituse korraldaja vastutab korra eest ja hüvitab tekkinud materiaalsed kahjud.


  * E-Piim Spordihalli sisekorraeeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele.

  * SA Paide Spordikeskus jätab endale õiguse korduvalt sisekorraeeskirja rikkunud isikuid spordihalli mitte lubada.

  * Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega palume pöörduda spordihalli töötajate poole.

   

   

  E-Piim Spordihall,   Aiavilja 1 Paide 72712  Tel. +372 6971481 info@paidesport.ee