Liikumisaasta!
Toeta sporti!
Bootstrap Slider
 • Paide jalgpalli sisehalli rajamise projektijuhi hange • Sihtasutus PAIDE SPORDIKESKUS (90005018), asukoht Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Aiavilja tn 1, 72712, teeb pädevatele isikutele ettepaneku pakkumuse esitamiseks Paide jalgpalli sisehalli rajamise projektijuhi hankele.

   

  Projektijuhi tegevuse eesmärk:

  Paide linna jalgpallihalli projekti arenduse korraldamine selle kõikides etappides projekti kavandamisest kuni kasutusloa väljastamiseni ja vajadusel osalemisega garantiiprobleemide lahendamisel.

   

  Pakkumuse esitamine:

  Pakkumus ja sellega kaasnevad dokumendid esitada pakkuja seadusliku esindaja või tema poolt volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 30.05.2023 kella 10.00-ks e-posti aadressile enn.mager@paide.ee .

  E-posti teemareale märkida „Paide jalgpallihalli projektijuhi pakkumus“

   

  Kogu teabevahetus hanke osas (pakkujate registreerimine, selgituste küsimine ja neile vastuste saamine, pakkumuste esitamine jne) toimub elektronpostiga aadressil enn.mager@paide.ee . Üldist ja mittesiduvat informatsiooni saab telefoni teel numbrilt 5077131.

   

  Jalgpallihalli eeleskiis

  HD Projektjuht jalgpallihall

  Projektijuhi pakkumuse vorm

  Rahastaja nõuded

  0.jpg
  03.jpg
  1.jpg
  2.jpg
  3.jpg
  3a.jpg
  5.jpg
  6.jpg
  Paide.jpg
  sport sydames.jpg