E-Piim Spordihall
Staadionid
Muud rajatised
E-Piim Spordihallis
Bootstrap Slider
 • Enampakkumine • Müüdud.

  ***

  SA Paide Spordikeskus korraldab sõiduauto (mahtuniversaal) müügi kirjaliku enampakkumise korras.

  Enampakkumisele läheb sõiduauto:

  Opel Vivaro-B, registreerimismärk 312 MRH, registreeritud 2017, läbisõit 64 750 km.

  Alghind 18 000  eurot.

   

  Sõiduki tehniliste tingimustega saab lähemalt tutvuda auto24.ee

   

  Sõidukiga saab lähemalt tutvuda 7. ja 8. juunil, aadressil Aiavilja 1 Paide linn, ajavahemikul kell 8.00-17.00 helistades ette telefonil 5189801.

   

  Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja tasuma osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1800 eurot SA Paide Spordikeskus arveldusarvele EE241010220071918014 (SEB) enne pakkumise esitamist.

  -Tagatisraha tagastatakse  täies mahus;
  - tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks;
  - tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut Paide Spordikeskuse poolt teatatud ajal ja kohas.

   

  Kirjalik pakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  1. Andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood ja kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontaktandmed);

   

  1. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

   

  1. esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne), kui allkirjastajaks on esindaja;

   

  1. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha maksmise kohta.

   

  Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema digiallkirjastatud, esitatud eesti keeles.

  Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumused võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumus kolme tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest.

   

  Pakkumised esitada hiljemalt 10.06.2022 kell 10.00 e-posti aadressile info@paidesport.ee  märksõnaga „enampakkumine“.

   

  Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

  Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised.

   

  Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

   

  Müügileping sõlmitakse 5 päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Juhul, kui enampakkumise võitja ei sõlmi 5 päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest mootorsõiduki ostmiseks müügilepingut, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

  Hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimise hetkeks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arvelduskontole.

  Mootorsõiduki müügilepingu sõlmimise ja registrikannete muutmisega seonduvad kulud jäävad täies ulatuses ostja kanda.

  Mootorsõiduk antakse üle lepingu sõlmimisega.

   

   

  0.jpg
  03.jpg
  1.jpg
  2.jpg
  3.jpg
  3a.jpg
  5.jpg
  6.jpg
  Paide.jpg
  sport sydames.jpg