Oht on tagasi!
E-Piim Spordihall
Staadionid
Muud rajatised
12.03, pealtvaatajateta!
Bootstrap Slider
 • Liikumisharjumuste ja -hoiakute uuring • Järvamaa Spordiliit on algatanud koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Järvamaa Arenduskeskusega MAAKONNA ELANIKE LIIKUMISHARJUMUSTE JA –HOIAKUTE KAARDISTAMISEKS uuringu.

   

  Uuringu eesmärgiks on kaardistada Järvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks.

  Uuringut hakatakse kasutama tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsil ning selle põhjal on näiteks võimalik luua seoseid inimeste soo, majandusliku ja hariduse tausta, rahvuse ning muude näitajate vahel.

  Samuti selgitatakse välja asjaolud, mis takistavad inimestel regulaarse liikumisega tegelemast, milline on järvamaalaste  enesekriitika, kui haigeks või terveks end peetakse.

  Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Järvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ning hoiakuid ning seda, kas ja kuidas Järvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

  Kavandatava Järvamaa  uuringu sihtgrupi vanuseks on 15-79 eluaastat.

  Esindusliku valimi suuruseks on statistilistele näitajatele tuginedes 378 isikut, kuid eesmärk on koguda vastuseid vähemalt 500-1000 vastajalt.

  Tulemusi on esialgse plaani kohaselt kavas tutvustada aprillis. Uuring on maakonna ajaloos esimene omataoline ning  peaks andma sisendit maakonna tervisedenduse ja liikumisharrastuse arendamiseks.

  Uuringu läbiviimiseks kasutatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun.

  Järvamaa Spordiliidu rolliks on uuringu küsimustiku levitamine ning tutvustamine.

   

  Uuringus osalemine peaks olema meie maakonna inimestele oluline, sest siis saaks edasipidi omavalitused  neile pakkuda paremaid ja sobivamaid sportimistingimusi ning lahedaid spordivõistlusi.

  Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Järvamaa elanikule, seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Järvamaa sõprade ja tuttavate seas.

  Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

  Palun võta aega ja täida Järvamaa liikumisharrastuse edendamise uuring siin!

   

   

  0.jpg
  03.jpg
  1.jpg
  1b.jpg
  2.jpg
  3.jpg
  3a.jpg
  3b.jpg
  5.jpg
  6.jpg
  Paide.jpg
  YesSport logo.jpg
  sport sydames.jpg